Spolupráce na dlouhodobé bázi - měsíční paušál dle dohody s klientem.

Jednorázové sestavení účetní závěrky - 500 Kč/hod.

Cena jedné účetní položky - 20 Kč (při zpracování dokladů v Kč).

Cena jedné účetní položky - 25 Kč (při zpracování dokladů v cizí měně).

Zpracování mezd do 25 zaměstnanců - 250 Kč/zam./měsíc.

Přihlášení nebo odhlášení zaměstnance na správě sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovně - 500 Kč.

Sestavení řádné účetní závěrky pro právnické osoby - 3.000 Kč.

Sestavení řádné účetní závěrky pro fyzické osoby včetně vypracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a pro správu sociálního zabezpečení - 2.000 Kč.

Sestavení přiznání k dani silniční - 1.000 Kč.

Sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty včetně vypracování souvisejících příloh - 700 Kč.

Kontrolní hlášení - 750 Kč.

Roční mzdová uzávěrka - 750 Kč.

Správa datové schránky - 300 Kč/měsíc.

Zastupování společnosti v daňovém řízení, komunikace se správcem daně a jinými státními orgány - 500 Kč/hod.

Ekonomické a finanční poradenství - 500 Kč/hod.

Accountant consulting Prague s.r.o. na Firmy.cz © 2008 – 2020 Accountant consulting Prague s.r.o. All Rights Reserved.