Účtujeme v programu POHODA

Vedení účetnictví pro společnosti se sídlem na území ČR.

Co můžeme nabídnout

Účetnictví

Vedení účetnictví.

Zdanění právnických a fyzických osob

Poradíme Vám v oblasti zdanění na území ČR.

Poradenství

Poskytujeme poradenství v oblasti daní a účetnictví.

Něco o nás


Společnost Accountant consulting Prague s.r.o. byla založena v roce 2007. Hlavní činností naší společnosti je poskytování komplexních služeb spojených s vedením účetnictví právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky. Veškeré naše služby poskytujeme na smluvním základě. Nabízíme Vám možnost trvalé spolupráce (např. pravidelné vedení účetnictví) i jednorázové služby (např. registrace společnosti na finančním úřadu, registrace společnosti a přihlášení zaměstnanců společnosti na správě sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovně, sestavení účetní závěrky a mzdové uzávěrky, zpracování přiznání k dani z nemovitých věcí, přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí).
Garantujeme Vám vedení účetnictví v souladu s platnou legislativou České republiky. V případě potřeby jsou naši odborníci schopni zpracovávat účetní doklady přímo u Vás v kanceláři. Budete tak moci sledovat výsledky Vaší společnosti v reálném čase. Po dobu naší spolupráce přebíráme plnou odpovědnost za vedení účetnictví Vaší společnosti.

Proč si nás vybrat?
  • 100 % profesionalita. Neustále sledujeme legislativní novinky v oblasti daní a změny ve vedení účetnictví. Díky tomu Vám vždy poskytujeme poradenství na nejvyšší možné úrovni.
  • Ručíme Vám za zachování Vašeho obchodního tajemství.
  • Máme velmi příznivé ceny.

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti zpracování a vedení účetnictví právnickým a podnikajícím fyzickým osobám.

Právnickým osobám poskytujeme komplexní služby: 
• vedení účetních knih; 
• evidence vydaných a přijatých faktur; 
• kontrola úhrad faktur; 
• správa majetku společnosti; 
• vedení pokladních operací; 
• zpracování daňových přiznání k DPH (měsíčně i čtvrtletně); 
• zajišťování komplexní agendy zpracování a podání všech daňových přiznání. 

Pro fyzické osoby vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu: 
• vedení účetního deníku; 
• evidence pokladních operací; 
• sestavení řádné účetní závěrky; 
• vypracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a pro správu sociálního zabezpečení.

Kolik stojí služba


Spolupráce na dlouhodobé bázi - měsíční paušál dle dohody s klientem. 
Jednorázové sestavení účetní závěrky - od 1.000 Kč/hod. 
Zavedení účetní jednotky - od 1.500 Kč.
Registrace k dani (registrace k dani z příjmu, závislá činnost, srážková daň) - 500 Kč.
Registrace k DPH při překročení obratu - 2.000 Kč.
Registrace k DPH při dobrovolném zájmu - 3.500 Kč.
Cena jedné účetní položky - 25 Kč (při zpracování dokladů v Kč). 
Cena jedné účetní položky - 30 Kč (při zpracování dokladů v cizí měně). 
Zpracování mezd (HPP) do 25 zaměstnanců - 250 Kč/zam./měsíc. 
Zpracování mezd (DPP, DPČ) zaměstnanců - 150 Kč/zam./měsíc.
Roční vyúčtování daně ze závislé činnosti, srážková daň - od 900 Kč. 
Přihlášení nebo odhlášení zaměstnance na správě sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovně - od 700 Kč. 
Sestavení řádné účetní závěrky pro právnické osoby - od 3.500 Kč. 
Sestavení řádné účetní závěrky pro fyzické osoby včetně vypracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a pro správu sociálního zabezpečení - od 3.000 Kč. 
Zpracování statistických výkazů - 500 Kč/měsíc, 2.000 Kč/rok. 
Sestavení přiznání k dani silniční - 500 Kč/auto. 
Sestavení přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH) - 850 Kč. 
Kontrolní hlášení, souhrnné hlášení - 750 Kč. 
Sestavení přiznání k dani z nemovitých věcí - 2.000 Kč. 
Správa datové schránky - 300 Kč/měsíc. 
Zpracování změn registrace poplatníka - 500 Kč.
Zpracování intrastatu - 1.000 Kč.
Zastupování společnosti v daňovém řízení, komunikace se správcem daně a jinými státními orgány - 1.000 Kč/hod. 
Ekonomické a finanční poradenství nad rámec vedení účetnictví - 1.000 Kč/hod.
Příplatek za předání dokladů v době kratší než 10 dnů před termínem odevzdání přiznání - 25 %.
Ostatní vyjádření, sdělení a podání - 500 Kč.

Kontakt


Accountant consulting Prague s.r.o.

Rybná 716/24
110 00 Praha 1 - Staré Město

Telefon (+420) 776 775 214
uchetni@acprague.cz